Kontakt

Matras S.A. – ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa

Matras S.A.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa
NIP: 634-10-05-237
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000252298
Kapitał zakładowy 22 509 188 zł w całości opłacony

 

Biuro Obsługi Klienta:
BOK pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

 

Sekretariat:

 

Dział Marketingu

 

Dział Książki

 

Dział Artykułów Papierniczych, Zabawek22 692 1 484

 

Dział Muzyki i Filmu 22 692 1 453/484

 

Dział Rozliczeń z Dostawcami

 

Dział Development

 

Dział HR

 

Usługi Magazynowe – Operator logistyczny Matras S.A.
Czynne: poniedziałek – piątek 8.00-17.00, sobota 7.00-11.00