Karta Stałego Klienta

Wystarczy zbierać dowody zakupów w księgarniach sieci Matras, a następnie wymienić je na jedną z oferowanych przez nas Kart Stałego Klienta, które pozwalają na dokonywanie zakupów z rabatami!

Regulamin Karty Stałego Klienta Matras

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do zakupów w sieci matras KSIĘGARNIE na terenie całego kraju z rabatem w wysokości:

5% KARTA NIEBIESKA
10% KARTA SREBRNA
20% KARTA ZŁOTA

za wyjątkiem podręczników dla których rabat wynosi odpowiednio

5% KARTA NIEBIESKA
7,5% KARTA SREBRNA
10% KARTA ZŁOTA

2. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest:

* przedstawienie dowodów zakupu z okresu ostatnich 2 lat, w dowolnych księgarniach sieci matras KSIĘGARNIE przekraczających w sumie kwotę:

- 500 zł dla KARTY NIEBIESKIEJ
- 2500 zł dla KARTY SREBRNEJ i posiadanie KARTY NIEBIESKIEJ
- 7500 zł dla KARTY ZŁOTEJ i posiadanie KARTY SREBRNEJ

* wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów księgarni.

3. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela.

4. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.

5. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w księgarni sieci matras KSIĘGARNIE jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA.

6. Rabaty z dwóch lub więcej KART STAŁEGO KLIENTA nie sumują się.

7. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą towarów przecenionych.

8. Sieć matras KSIĘGARNIE zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z KART STAŁEGO KLIENTA dla niektórych towarów.

9. W księgarniach sieci matras KSIĘGARNIE prowadzone są okresowe promocje cenowe dla wszystkich klientów, na wybrane tytuły; w przypadku kiedy tytuł jest objęty taką promocją posiadaczowi KSK przysługuje jeden wyższy rabat.

10. KARTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KARTY lub właściciela, nie będzie honorowana.

11. W razie zniszczenia lub zagubienia, KARTA STAŁEGO KLIENTA nie podlega wymianie.

12. matras KSIĘGARNIE zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie KARTY STAŁEGO KLIENTA.

13. Na wybrane produkty oferowane do sprzedaży w sieci matras KSIĘGARNIE mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z posiadanej KARTY STAŁEGO KLIENTA.

14. Lista księgarń honorujących KARTY STAŁEGO KLIENTA znajduje się w każdej księgarni sieci matras KSIĘGARNIE.

15. Wystawca KARTY STAŁEGO KLIENTA w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i umożliwienia dokonywania przez klientów zakupów w księgarniach sieci matras KSIĘGARNIE na terenie całego kraju, przewiduje możliwość przekazania danych klientów, którzy wyrazili na to zgodę, innym podmiotom współpracującym z wystawcą KARTY w ramach sieci matras KSIĘGARNIE.

Matras S.A.

Dokumenty do Karty Stałego Klienta

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z Kartą Stałego Klienta. Możesz np.: pobrać ankietę do wydania Karty Stałego Klienta lub zmienić swoje dane osobowe.